ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำคณะฯตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ GAP Seed

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ปี ๒๕๖๑”

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนคนพอเพียง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงานวันดินโลกฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ร่วมกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด

อ่านต่อ

นายสุวัฒน์เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะฯเยียมเยียนศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ