ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด

อ่านต่อ

นายสุวัฒน์เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะฯเยียมเยียนศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ