Black Ribbon

ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ 

อ่านต่อ

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นักศึกษาวิชาเอกพืชศาสตร์พร้อมด้วย

อ่านต่อ