ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามระบบควบคุมภายในฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้การแปรรูปข้าว

อ่านต่อ