ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ตัดสินคุณภาพแปลงฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ขณะนี้ ไม่มีเมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่าย คาดว่าจะมีเมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป