ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ร่วมกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ ปี 2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ร่วมกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ ปี 2562

          วันที่ 29 ตุลาคม  2561  นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวทวีวรรณ  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร ร่วมกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ ปี 256๒ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบางระกำ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เป็นประธานคัดเลือกกลุ่มฯ

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน