ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๖๑ นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ มากเกลื่อน เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน ตชด.(เก่า) ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน