ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนคนพอเพียง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนคนพอเพียง

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนคนพอเพียงส่งเสริมข้าวไร่บ้านนา ณ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานเปิดงานฯ

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน