ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ปี ๒๕๖๑”

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ปี ๒๕๖๑”

 

วันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ปี ๒๕๖๑” โดยนำเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้โครงการNiche Market และสินค้าโอทอปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจำหน่ายภายในงาน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน