ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562 จังหวัดชุมพร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562 จังหวัดชุมพร

   วันที่ 10 เมษายน 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน