ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2563

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ปี 2563) ณ ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจในการเข้าร่วมจำนวน 54 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน