ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันที่ 22 พ.ค. 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ  ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดห้วยเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดย นายนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงาน 500 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน