ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ จังหวัดชุมพร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ จังหวัดชุมพร

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) และมอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมบรรยายในหัวข้อ องค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ณ แปลงเรียนรู้และสาธิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน