ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมติดตามงานโครงการฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมติดตามงานโครงการฯ

 

วันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมประชุมติดตามงาน "โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้" ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำกอละงู จังหวัดสตูล

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน