ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จำนวน 43 รายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว(ไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวีระวุฒิ อัครธลาดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน