ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก) ในงานวันเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.เครือข่าย ต.วัดประดู๋ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสำราญ ครรชิต สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มี นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมขับเคลื่อนงานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจร่วมงานกว่า 200 ราย

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน