ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

วันที่ 25 มีนาคม 63 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุมิตร เรืองศรี  นักเกษตร นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์  นักวิชาการเกษตร นางสาวศศิวรรณ บุญวงค์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ GAP Seed  และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 ฤดูแล้ง 63  ณ. อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน