ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและขยายผลการดำเนินงานภารกิจในฐานะกรมการข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและขยายผลการดำเนินงานภารกิจในฐานะกรมการข้าว

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และคณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการและขยายผลการดำเนินงานภารกิจในฐานะกรมการข้าว เพื่อประกอบการประเมินโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

         โดยมี คุณดวงกมล เอช หัวหน้าคณะกรรมการประเมินเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี,เครือข่ายชุมชน เครือข่ายหน่วยงานราชการในพื้นที่ และคณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมิน

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน