ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

        โดยมีนายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและดำเนินการจัดประชุม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน