ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

 

วันที่ 1-4 กันยายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย "การศึกษาอิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโต และอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์กข79 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี"

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน