ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวศูนย์ข้าวชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวศูนย์ข้าวชุมชน

 

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายสมภาพ หนูชลคราม พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว และให้คำแนะนำการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ,ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน