ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร นายสุมิตร เรืองศรี นักเกษตร นางสาวศศิวรรณ บุญวงค์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ GAP Seed และนายสมพงศ์ นะโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ณ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน