ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ข้าวไร่และสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ข้าวไร่และสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ข้าวไร่และสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว ณ แปลงข้าวไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ/เอกชน ผู้นำชุมชน เด็กนักเรียน และประชาชนผู้ชนใจ จำนวนกว่า 100 ราย

        

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน