ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดชุมพร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดชุมพร

 

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมเผยแพร่ความรู้และรับฟังปัญหาเกษตรกรภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

     โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร ภาคราชการ/เอกชน ร่วมจัดงาน และมีเกษตรกร นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 125 คน

        

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน