ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานเทศกาลข้าวไทย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานเทศกาลข้าวไทย

 

          วันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วย นายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๓  ร่วมจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และเยี่ยมชมงานดังกล่าว

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน