ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

 

          วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ มากเกลื่อน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  และนายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ร่วมจัดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” และร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดปทุมธาราราม หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน