ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

 

          วันที่ 17 มกราคม 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายณิมิตร  ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วย นายชยุทธ์  วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอนุวัฒน์ มากเกลื่อน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ ร่วมจัด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีเกษตรกรเข้ารับบริการฯ จำนวน 79 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน