ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ

 

          วันที่ 19 มกราคม 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายณิมิตร  ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ มากเกลื่อน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายพีระยุทธ มุขดาร์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายสมพงศ์ นะโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านยางโพรง หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 225 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน