ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค

 

          วันที่ 25 มกราคม 2561 ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ท่านไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดนิทรรศการในนามของกรมการข้าวเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน