ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบางระกำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี : รายงาน