ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังฯ

 

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายพีระยุทธ มุขดาร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 ณ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน