ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2561นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ข้าราชการพร้อมลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยร่วมกันปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 59 ต้น เนื้อที่ 2 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน