ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

          วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมเยียนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมี    นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี : รายงาน