ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี

          วันที่ ๑๐ กันยายน 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีศูนย์ฯ ปี ๒๕๖๑ โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน