สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 128 หมู่ที่ 4 ถนนสุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ  ตำบลท่าอุแท

อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สถานที่ติดต่อ

ตู้ ปณ. 3 ถนนสุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ  ตำบลท่าอุแท

อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84160 

Tel. 0-7725-9429  Fax. 0-7725-9032

- Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;">